Ipad-Info & BYOD

iPad 1. – 6. klasse

Eleven får en iPad til låns, mens de går på Kerteminde Byskole. Den skal på nuværende tidspunkt afleveres igen når 5. klasse afsluttes, eller om man skulle flytte væk fra skolen. Ipaden skal behandles som alt andet der udleveres fra skolen, så man er erstatningsansvarlig ved hærværk og grov uagtsomhed.

Sammen med udleveringen af Ipaden følger der også et cover med, som altid skal være monteret. IPaden er målrettet undervisning, så der er en forventning om at den altid medbringes, samt altid er opladet, når man kommer i skole.
Ipaden er administreret fra skolens side, hvilket gør at skolen kan fjerninstallere Apps til brug i undervisningen.

BYOD - hvad er det?

Bring Your Own Device (BYOD) betyder, at man kan tage sin egen computer (eller andet it-udstyr) med i skole. Det vil for mange være en fordel at arbejde på sin egen velkendte maskine, som man selv kan administrere. Erfaringerne er, at eleverne lærer mere og er mere motiverede, når de bruger deres eget udstyr.

Vi er fortsat ansvarlig for at stille det nødvendige it-udstyr til rådighed for de elever, som ikke selv kan eller vil medbringe eget IT-udstyr.

BYOD er en del af Kerteminde Kommunes strategi for øget anvendelse af it i skolen.

Hvad har man adgang til via egen computer

Alle elever kan via deres egen computer logge på internettet, og her få adgang til alle de læringsportaler, som anvendes på vores skole. Vi kalder det at arbejde "i skyen”, som forstås ud fra at vores programmer, tjenester og dokumenter ligger på internettet. Derved kan man få adgang fra en hvilken som helst computer; både på skolen og derhjemme.

Alle elever får bl.a. adgang til fem gratis licenser til Microsoft Office 365. Man får adgang til Office365 via intranet.easyiqc- loud.dk.

Juridiske forhold

Man vælger selv, om man vil tage sin egen computer (eller andet digitalt udstyr) med i skole. Skolen kan ikke stille krav herom - det er helt frivilligt. Vi opfordrer til det, så vi for alvor kan blive den digitale folkeskole, med alle de muligheder det giver.

Hvis elevens private computer går i stykker eller bliver stjålet, så har kommunen ikke noget erstatningsansvar. Heller ikke selvom den bliver brugt på skolens grund og i skolemæssig sammenhæng. Hvis skolen skal have erstatningsansvar, kræver det, at skolen har forlangt, at en elev medbringer det pågældende udstyr. Det er ikke tilfældet i Kerteminde Kommune, da BYOD er helt frivilligt.

Hvis en computer bliver beskadiget af en anden elev, så kan der være et erstatningsansvar. Der kan normalt rejses krav om erstatning, hvis den skadevoldende elev har handlet anderledes og mere uforsigtigt, end en fornuftig borger ville gøre. I lovgivningen opereres med re typer af ansvar: hændeligt uheld, simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed, forsæt. Ved hændelige uheld vil skadevolder i udgangspunktet ikke have et erstatningsansvar.

Krav om erstatning er en sag mellem de involverede parter (de to elever og deres familier) og ikke en sag for skolen. Vi opfordrer i alle tilfælde familien til at forhøre sig hos eget forsikringsselskab.

Opbevaring

Man kan booke et computerskab på www.mylocker.dk Benyt ”lej-skab-på-din-skole” funktion hvor du finder Kerteminde Byskole.