Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever i klasserne: Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 19,3 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,7 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,1 elever pr. klasse

  •  
    OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
    Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

 
Se Kerteminde Byskoles gennemsnintskarakterer:
 
Se Kerteminde Byskoles karakterfordling:
 
Overgang til uddannelse:

 

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Antal medarbejdere